Przejdź do treści

SP im. Piotra Michałowskiego Kraków ul. Piotra Michałowskiego 10

Składka członkowska płatna do 10 każdego miesiąca, brak wpłaty w terminie skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 20 zł

PROWADZĄCY:
sensei Rafał Wajda 4 dan, tel. 606 248 108

100 zł miesięcznie (raz w tygodniu)
130 zł miesięcznie (dwa razy w tygodniu)
30 zł pojedyncze wejście

Zniżki !
Dla rodzeństwa: pierwsze dziecko płaci składkę podstawową, następne 50%, trzecie dziecko 30 zł, czwarte gratis !

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

14:30-15:15

dzieci początkująca

P. Jarosz

CZWARTEK

PIĄTEK

14:30-15:15

dzieci początkująca

R. Wajda