Przejdź do treści

I. KATA

Bassai Dai

II. KIHON

 1. (ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
  * J.x1, C.x2 (P)
 2. (ZE)->   J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
 3. (ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
  J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
 4. (KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
  C.-Nukite (ZE) (T)
 5. (ZE)->   C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 6. (O)(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
  * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
 7. (O)(ZE)->   Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
  * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
 8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
  * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
  * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
 10. (O)(ZE)->   C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
 11. (O)(ZE)->   C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
  C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 12. (O)(ZE)->   C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
  C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
 13. (W)(ZE)->   J.-Maegeri – w przód
  J.-Yoko Keage – w bok >(ZE) (M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT).

VIII. OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.