Przejdź do treści

Zapisy na zawody w Łodzi 2023

Zgłoszenia dokonujemy osobiście wraz z opłata startową w DOJO KRAKÓW lub telefonicznie w godzinach od 17.00 do 19.30 Tel. 727-712-000  (Recepcja Dojo Kraków) plus dokonanie przelewu na konto klubu  78 1160 2202 0000 0002 42799518  Bank Milenium. Podając imię nazwisko, startowe Łódź 2023

Miejsc: Ozorków, ul. Traugutta 2, hala sportowa CSiR „Wodnik”
Data: 21.10.2023 r (sobota),

Szczegółowy program zostanie przedstawiony przez organizatora bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszeń.

Zgłoszenia zawodników do dnia 9 października 2023 r. (poniedziałek)

1.Opłata ubezpieczenie 30 zł (dla nieposiadających ubezpieczenia klubowego lub ubezpieczenia pozwalającego startować w zawodach sportowych)

2.Każdy zawodnik musi posiadać aktualna licencje PZKT na rok 2023 koszt 40zł.

Opłata startowa:

70 zł – jedna konkurencja

REGULAMIN:

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2014 r. i młodsi) 8 kyu

Kata:               Heian 1,

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2014 r. i młodsi) 7-6 kyu

Kata :              Heian 1-3, dostosowane do stopnia.

Młodzicy 10-11 (ur. 2013, 2012 r.) 8 kyu

Kata :              Heian 1,

Kumite :         Kihon Ippon Kumite

Młodzicy 10-11 (ur. 2013, 2012 r.) 7-6 kyu

Kata :              Heian 1-3, dostosowane do stopnia

Kumite :         Kihon Ippon Kumite.

Młodzicy 11 lat i młodsi (ur. 2012 r. i młodsi) 5-1 kyu

Kata :              Heian 1-5, dostosowane do stopnia

Kumite :         Jiyu Ippon Kumie.

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2011 i 2010 r.) 9-8 kyu

Kata :              Heian 1,

Kumite :         Kihon Ippon Kumite.

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2011 i 2010 r.) 7-6 kyu

Kata :              Heian 1-3, dostosowane do stopnia

Kumite :         Kihon Ippon Kumite.

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2011 i 2010 r.) 4-5 kyu

Kata :              Heian 1-5, dostosowane do stopnia

Kumite :         Jiyu Ippon Kumie.

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2011 i 2010 r.) 3-1 kyu

Kata ind. :       Eliminacje kata do wyboru: Bassai-Dai, Jo-On, Kanku-Dai, En-Pi.

                        Finały dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT inne niż w eliminacjach.

Ocena systemem punktowym

Kumite :          Ko-go kumite

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2009, 2008 r.) do 7 kyu

Juniorzy 16-17 lat (ur. 2007, 2006 r.) do 7 kyu

Kata :              Heian 1-2, dostosowane do stopnia.

Kumite :         Kihon Ippon Kumite.

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2009, 2008 r.)  6-4 kyu

Juniorzy 16-17 lat (ur. 2007, 2006 r.)

Kata :              Heian 1-5, dostosowane do stopnia.

Kumite :         Jiyu Ippon Kumie.

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2009, 2008 r.) min. 3 kyu

Kata ind. :       Eliminacje kata do wyboru: Bassai-Dai, Jo-On, Kanku-Dai, En-Pi.

                        Finały dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT inne niż w eliminacjach. Ocena systemem punktowym.

Kumite:           eliminacje ko-go kumite, od ćwierćfinału jiyu kumite

Juniorzy 16-17 lat (ur. 2007, 2006 r.) min. 3 kyu

Kata ind. :       Eliminacje kata do wyboru: Bassai-Dai, Jo-On, Kanku-Dai, En-Pi.

                        Finały dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT inne niż w eliminacjach. Ocena systemem punktowym.

Kumite:           eliminacje ko-go kumite, od ćwierćfinału jiyu kumite

Konkurencje oceniane będą systemem pucharowym z repasażami za wyjątkiem kata ocenianego systemem punktowym.

Konkurencja Kihon Ippon Kumite rozgrywana będzie wg zasad WTKU WTKU KIHON IPPON KUMITE 2022 – YouTube

Konkurencja Jiyu Ippon Kumite rozgrywana będzie wg zasad WTKU WTKU JIYU IPPON KUMITE 2022 – YouTube

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby zawodników do poszczególnych konkurencji grupy zostaną połączone.

Warunki startu dla zawodników:

– w konkurencji Jiyu Ippon Kumite obowiązują ochraniacze na zęby

– w konkurencji Ko-go kumite i Jiyu Kumite obowiązują ochraniacze na zęby, na krocze u chłopców, na piersi u dziewcząt.