Przejdź do treści

Ubezpieczenie Sportowe – obowiązkowe !

Przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia sportowego obowiązującego wszystkich trenujących w naszym klubie.

Można skorzystać z naszej oferty – grupowej polisy PZU.

To całodobowa polisa, która działa na terenie Polski i całego świata, a obejmuje nie tylko treningi, egzaminy ale również zawody i – co bardzo ważne – obozy. (Ubezpieczenia NNW zawierane w szkołach nie obejmują treningów w klubach, zawodów, obozów sportowych i w ogóle żadnych sportów uprawianych w sposób zorganizowany poza szkołą.)

Koszt: 50 zł (opłata roczna)

– obejmuje ochronę 24h na dobę: treningi, egzaminy, zawody, obozy, aktywność ruchową, inne sporty + dom i szkołę/przedszkole (tym wariancie rodzice nie muszą już kupować ubezpieczenia w szkole lub przedszkolu!)

Ubezpieczenie zawarte jest w PZU jako „Ubezpieczenie NNW dla sportowców” z sumą ubezpieczenia 10.000. zł

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są tutaj https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1527139

Kwotę wpłacamy na konto klubu, wpisując w tytule: imię, nazwisko ubezpieczenie rok 2023/2024

Konto bankowe: 78 1160 2202 0000 0002 42799518  Bank Milenium