Przejdź do treści

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Konstytucji 3 Maja 4

Składka członkowska płatna do 10 każdego miesiąca, brak wpłaty w terminie skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 20 zł

PROWADZĄCY:
sensei Gabriela Nowak 1 dan, tel. 517 869 519

80 zł miesięcznie (raz w tygodniu)
30 zł pojedyncze wejście

Zniżki !
Dla rodzeństwa: pierwsze dziecko płaci składkę podstawową, następne 50%, trzecie dziecko 30 zł, czwarte gratis !

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

16:30-17:15

4-6 lat

G. Nowak

17:30-18:30

7 lat i w górę 

G. Nowak

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK